Πληροφορίες για τις παρουσιάσεις

H αίθουσα συνεδριάσεων θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο και Microsoft PowerPoint 2015 ή νεότερο) και προβολικό. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί υπολογιστής Mac, χωρίς θύρα HDMI, παρακαλείστε να έχετε μαζί σας τον απαραίτητο αντάπτορα για τη σύνδεση με το προβολικό (Mini-DisplayPort to HDMI adaptor). Σε περίπτωση που για την παρουσίασή σας απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου πιο εξειδικευμένου λογισμικού, παρακαλείστε να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο LDG8 θα φιλοξενήσει προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις. Ο αριθμός των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι περιορισμένος και συνεπώς, από το σύνολο των εργασιών που θα κριθούν κατάλληλες για παρουσίαση κάποιες ενδέχεται να μετατραπούν σε αναρτημένες ανακοινώσεις.