Υποβολή εργασιών

Το Συνέδριο θα φιλοξενήσει Προφορικές Ανακοινώσεις και Αναρτημένες Ανακοινώσεις (πόστερ).

Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα ενταχθούν σε θεματικές συνεδρίες, και για το λόγο αυτό θα πρέπει κατά την υποβολή της περίληψης να δηλώνεται σε ποια θεματική περιοχή του Συνεδρίου αναφέρεται η συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις

Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου, και για το λόγο αυτό θα πρέπει κατά την υποβολή της περίληψης να δηλώνεται σε ποια θεματική περιοχή του Συνεδρίου αναφέρεται η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ο συγγραφέας οφείλει να αναρτήσει την εργασία του τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα της παρουσίασης, να βρίσκεται μπροστά από αυτήν καθ’ όλη την ώρα που ορίζεται στο πρόγραμμα και να την απομακρύνει μετά το τέλος της παρουσίασης.

Η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων είναι η 16η Φεβρουαρίου 2020.

Για να υποβάλετε την περίληψή σας πατήστε εδώ.

Η περίληψη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις (χωρίς βιβλιογραφία). Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τον σκοπό της εργασίας, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τη συζήτηση. Οι γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου θα είναι η ελληνική και η αγγλική.

Προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί η εργασία στο τελικό πρόγραμμα και το Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου, είναι η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής /εγγραφή (μέχρι τις 30/04/2020) τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς. Kάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει (είτε αυτόνομα είτε ως συν-συγγραφέας) το ανώτερο μέχρι τρεις εργασίες.